Celebrations
Birthdays
Jul 21
Bankim V. Shah
Mumbai
Bhavik Dholakia
Jamnagar
Rangesh S. Banka
Thane (E)
Kailash Bapna
Mumbai
Gopal V. Kora .
Bagalkot
Krishan Kumar Gehlot
Jodhpur
Nikhil Naikawadi
Pune
Sudeep Nopany
Kolkata
VijayKumar Gupta
Allahabad
R. Madesha R. Madesha
Mysore
Jul 22
Ashok S. Dave
Ahmedabad
AnilKumar Agarwal
Bareilly
Shashi Kant
Varanasi
Pravin Kulkarni
Nashik
Piyush R. Mandovra
Indore
Anjan Sircar
Kolkata
Dinesh Goyal
Siliguri
Prashant Choudhury
Guwahati
K. Manjula
Hyderabad
Narayan Vasudev Utagi .
Vijayapur
Haresh Chhugani
Mumbai
Mineshkumar Prajapati
Godhra PMS
Anniversaries
No upcoming anniversaries