Celebrations
Birthdays
Feb 24
SURESH CHANDARANA
HYDERABAD
Swapnil Megotia
Kolkata
Feb 25
Umang Vasantlal Panchal
Mumbai
Amrit Kumar
Muzaffarpur
Pradip G. Kapoor
Kolkata
Income Tax Bar Association .
Varanasi
Ketan H. Shah
Ahmedabad
Pragnesh M. Parmar
Jamnagar
Sanjiv P. Jhaveri
Mumbai
Ashwin Shah
Thane (W)
Anniversaries
Feb 24
Sunil G. Khushalani
Thane
FASALUDEEM Mohammed kunju
Kollam
G. Baskar
Chennai
Mahaveer Chand Betala
GUWAHATI
Umesh Kumar Pandey
Kanpur
Bal Krishna Misra
Allahabad
SHITAL PRASAD PANI PANI
BHUBANESWAR
Ashok Chandak
Nagpur
Anand Kumar Agarwal
Rourkela
Feb 25
Sachin Romani
Mumbai
SANJAY KUMAR JAIN
GUWAHATI
Subrata Kumar Sen
Kolkata
ANSHU TIBREWAL
HARIDWAR
Siddhartha Goel
Ghaziabad
ASHISH CHAWLA
JABALPUR